O Fundacji

Fundacja Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej KSAP Alumni jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001057284.

Fundacja działa na rzecz absolwentów kształcenia stacjonarnego i dualnego KSAP oraz absolwentów programów szkoleniowych KSAP:

  • ARGO Top Public Executive, realizowanego w partnerstwie z IESE Bussines School w Barcelonie oraz
  • SYNERGIA Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, realizowanego w partnerstwie z Latvian School of Public Administration w Rydze, Institute of Public Administration w Sofii i University of Public Service w Budapeszcie.

Władze Fundacji:

Zarząd:

r. pr. Wojciech Kowalewski  (XIV), Prezes Zarządu

Michał Markocki (XVIII), Wiceprezes ds. projektów i organizacji

Artur Wdowczyk (VI), Wiceprezes ds. operacyjnych i rozwoju

Rada Fundacji:

dr inż. Marek Haliniak (I), Przewodniczący Rady

dr Krzysztof Madej (IX)

Michał Markocki (XVIII)

Artur Wdowczyk (VI)